KesäTeräs – seminaari Lahdessa 7.6.2017

Koulutuskeskus Salpaus järjesti kesäseminaarin teknologia-alan toimijoille 7.6.2017 Lahdessa. Tapahtuman avulla haluttiin esitellä LearnIT – hankkeen uusia ajatuksia ja oppimisympäristöä sekä saada uutta kipinää ja ajatusten öljynvaihtoa yritysyhteistyöhön, opetukseen ja oppimismaisemiin. Ja kyllähän sytykkeitä saatiinkin: tarvitaan rohkeutta kokeilla, taitoa ajatella toisella tavalla ja kykyä tehdä siisteimpiä juttuja, mitä on ikinä tehty.

José Fonseca ja Jorge Mauricio, CENFIM, esittelivät kuulijoille LearnIT – hankkeessa kehitettyä ja Lissaboniin rakennettua ratkaisua yritysten henkilöstön ja oppisopimusopiskelijoiden ammattitaidon kehittämiseksi.

Tapahtuman alussa keskusteltiin teollisuusalojen yritysten tarpeista ja Salpauksen, Lahden ammattikorkeakoulun ja Ladecin tarjoamista ratkaisuista. Aamupäivällä sukellettiin tulevaisuuteen. Iltapäivällä annettiin ajatusten lentää ja kerättiin uusia ideoita yritysyhteistyöstä, robotiikasta, kone-ja metallialan vetovoimaisuuden kehittämisestä ja LearnIT-projektin uudenlaisesta oppimiskonseptista.

Tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava, Prime Frontier Oy, ohjasi osallistujia pohtimaan, miten esimerkiksi itseohjautuvat autot,
3D-tulostetut talot ja aurinkoenergian käyttäminen tulevat muuttamaan maailmaa. Maailma muuttuu, työelämä muuttuu, palvelut ja tuotantotavat muuttuvat nykyisestä – myös ammatillisen koulutuksen on valmistauduttava muutokseen.

Maailma on jo nyt hyvinkin erilainen, kun sitä katsoo keski-ikäisen silmälasien läpi ja kun sitä katsoo nuorten näkökulmasta. Tarjoammeko nuorille sellaista ammatillista koulutusta, joka antaa eväitä tulevaan, vai sellaista, joka ammentaa siitä, miten asiat ovat olleet? Nuorille on saatava syttymään innostuksen palo.

Antti Leppänen, Stunt Freaks Team, kertoi, miten sosiaalisen median välineiden kautta tehokkaasti markkinoidaan yrityksen tuotteita. Huikeat ja viimeisen päälle tehdyt ajovideot sekä nopeasti tehdyt pikkuvideot testijutuista saavat kymmeniä tuhansia näyttökertoja. Minkälaisia ennen näkemättömän upeita ja aitoa lifestyle-meininkiä ammatillisen koulutuksen videoihin saataisiinkaan, kun ruvettaisiin rohkeasti kokeilemaan? Mikä on meidän oma tarina?

Kalle Nieminen, Sitra, kehotti kokeilemaan rohkeasti ja ajattelemaan uudella tavalla. Aloitetaan nopeasti ja pienesti, tehdään kokeiluja eikä hankkeita. Otetaan riskiä ja mahdollisesti epäonnistutaan. Otetaan käyttäjät ja sidosryhmät vuoropuheluun. Opitaan, opitaan, opitaan. Ja liitetään opit laajempiin kehitysprosesseihin.

Osallistujia seminaarissa oli 87, joista puolet yrityksistä ja muita paikallisten sidosryhmien edustajia. Lisäksi mukana oli Salpauksen opettajia ja muuta henkilöstöä.

Kuva ja teksti Sannakaisa Raatikainen, Koulutuskeskus Salpaus

Leave a Reply